Team

Faculty Advisor

Mr. Ummid Shaikh
Secretary Professor, Mechanical Engineering
Mrs. Meera Thorat
Director

Directors

Shriya Varute
Managing Director
Vedant Tarkase
Co-Managing Director
Kaushal Ranade
Technical & Manufacturing Director
Tanishka Raichurkar
Marketing Director

Powertrain

Pravin Choure
Powertrain Manager | High Voltage Manager
Sachin Raut
Mechanical Powertrain Manager
Omkar Sarolkar
Low Voltage Manager
Vedant Tarkase
Mechanical Powertrain
Tanishka Raichurkar
Mechanical Powertrain
Saurabh Thakare
Mechanical Powertrain
Kedar Agnihotri
Mechanical Powertrain
Atharv Abhyankar
Mechanical Powertrain
Siddhesh Bijwe
Mechanical Powertrain
Parth Singhal
Electrical Powertrain
Sakshi Jambhulkar
Electrical Powertrain
Pushkar Kulkarni
Electrical Powertrain
Pratik Jadhao
Electrical Powertrain

Vehicle Dynamics

Yashovardhan Agarwal
System Manager
Kaushal Ranade
Vivek Pednekar
Driver
Ritesh Sutar
Ishan Ganpule

Brakes

Dhruv Mulani
System Manager
Shriya Varute
Swaraj Jadhav
Gunjan Shinde
Ishita Kulat

Chassis

Prathamesh Shelar
System Manager
Hrushikesh Labade
Akash Chavan

Marketing

Tanishka Raichurkar
Marketing Director
LinkedIn Page
Parth Singhal
LinkedIn Page
Pushkar Kulkarni
LinkedIn Page