Team

Faculty Advisor

Mr. Ummid Shaikh
Secretary Professor, Mechanical Engineering
Mrs. Meera Thorat
Director

Graduands 2022

Akash Kanade
Captain
Ruturaj Lonkar
Vice Captain | Transmission Head
Abhijeet Somani
Team Manager | Driver | Chasis Head
Bhushan Mohol
HR | DAQ Lead
Rushikesh Nikam
Vehicle Dynamics Head
Saurabh Nachan
Brakes Head
Sanket Kalgude
Manufacturing Head
Sahil Shah
Transmission Lead
Ankita Pawar
Transmission Lead
Nikita Deshmukh
Chasis Lead
Krishna Nimbalkar
DAQ Head

Graduands 2023

Kapil Karambelkar
Vehicle Dynamics
Sammed Shah
Vehicle Dynamics
Shriya Varute
Brakes
Purvesh Isapure
Brakes
Yogesh Avhad
Chasis
Pravin Choure
DAQ

Graduands 2024

Kaushal Ranade
Vehicle Dynamics
Vivek Pednekar
Vehicle Dynamics
Yashovardhan Agarwal
Vehicle Dynamics
Dhruv Mulani
Brakes
Swaraj Jadhav
Brakes
Prathamesh Shelar
Chasis
Hrushikesh Labade
Chasis
Vedant Tarkase
Transmission
Sachin Raut
Transmission
Tejas Vibhandik
Transmission
Tanishka Raichurkar
Transmission